ODISHA RC CARD 1 CLICK PHOTOSHOP ACTION ODISHA RC CARD ACTION 46 AND A4 PAPER FREE PHOTOSHOP ACTION

ODISHA RC CERTIFICATE ACTION

1 CLICK ODISHA RC CARD PHOTOSHOP ACTION

ODISHA RC CARD 4 BY 6 AND A4 PAGE

ODISHA RC CARD PVC AND PAPER

ODISHA RC 1 CLICK PHOTOSHOP ACTION

ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ | କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋସପ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫଟୋଶପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ | ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକାରରେ ଗାଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି PVC କାର୍ଡରେ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଆପଣ କାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହା 4 ରୁ 6 କାଗଜ ଏବଂ A4 କାଗଜରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ |

ODISHA RC CARD ଫୋଟୋଶପ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ?

Step1-

କ୍ରିୟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ 👇👇👇 ଦେୟ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |

Step 2-

ତା’ପରେ ଆମକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବ, ନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗାଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦେୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ | ।

Step 3-

ତା’ପରେ ଫୋନ୍, ଗୁଗୁଲ୍, ଭୀମ୍, ଅପୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପେମେଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |

Step 4-

ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ |

Step 5-

ଯଦି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସମାପ୍ତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଏହା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ରେ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବ |

ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡର କ୍ରିୟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ |


RS 9 only👇


VALIDITY= LIFETIME ( TILL AADHAR FORMATE SAME )

Wait 15 Sec, Payment ke bad action download na ho whatsapp 7024716811 kareHelping Video For WORKING, Action Load etc


Font Awesome Icons

Join Whatsapp Group


Font Awesome Icons

Join Telegram


Font Awesome Icons

Follow On Instagram


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Copyright Protected Do not Copy